Hennes sätt att fiska
får alla att vilja titta

”Lägg märke till hennes fötter”