Här förstör Sam Smith intervjun

Ingen känner igen stjärnan – gör du?