Skäms över sitt intima problem

”Många tror att de inte kan få hjälp”