”Det är en mardröm för drottning Elizabeth”

”Det är verkligen ett stort hot”