Se den bortglömda koboltgruvan

Svante Lindén besöker bortglömda platser i Sverige.