Huset är helt intakt från år 1910

Svante Lindén besöker bortglömda platser i Sverige.