Därför får Stefan Löfven bara två plus av retorikexperten

Jennie Wannfors Gotsi, Retorikexpert, sätter betyg på statsministerns tal