Obama vill försäkra USA:s band till Israel

Obama vill försäkra USA:s band till Israel