Obama ger Joe Biden klartecken

Joe Biden har fått Obamas välsignelse.