Tweeten som inte borde ha varit med i programmet?

Blev en ny trend i Australien.