Män och kvinnor känner sig otrygga när de är ute och joggar

Var femte kvinna undviker att gå ut på kvällen.