20 procent av yngre kvinnor säger att de har haft samkönat sex

"Nyfiken sexualitet är det unga damerna som står för"