Här tittar mardrömmen upp genom fönstret

Det oväntade dyker plötsligt upp i fönstret.