”Vi får aldrig veta den
rätta bilden av Tiger”

Hälsningen till det nya - och världens kanske hetaste - idrottsparet