Skandalen bryter ut – bland amatörerna

Matchen stoppas flera gånger på grund av tumultet