Går på knock – men
domaren gör inget

Rugby är en hård sport – men här går det över styr