Miljardsatsning på renoveringar för hyresrätter

Regeringen och V i överenskommelse