Miljarder ska rusta upp hyresrätter

"Miljonprogrammen ska bli mer attraktiva"