Skiftarbete ökar risken för sjukdomar

"Män är dubbelt så utsatta som kvinnor"