Regeringens plan för att skapa fler jobb

Regeringen presenterar en jobbsatsning för att försöka mota tillbaka arbetslösheten.
Tio miljarder kronor ska satsas – mer än hälften av dem läggs på bostadsinvesteringar som ska ge 15 000 nya hyresrätter varje år.
– Vi ser att 150 000 människor kommer i arbete de kommande två åren, säger statsminister Stefan Löfven (S).