Uppfinningen som ska skydda surfare mot hajar

Efter flera uppmärksammade hajattacker i Australien har intresset för elektroniska hajskrämmare ökat.