Sex personer isoleras inför resa till Mars

Sex personer isoleras inför resa till Mars