Se filmen inifrån fartmonstret när allt går fel

Dramatik när svenskbåten testar gränserna på svensk vatten