Högljudd flygövning över Stockholm

Jas-gripen hade sin årliga övning över Stockholm