Ojnareskogen på Gotland skyddas

Regeringen kommer i dag att besluta att Ojnareskogen på norra Gotland skyddas som ett Natura 2000-område