Säsongspremiär för Brottscentralen

Lennart Ekdahl, programledare för Brottscentralen
och Leif Silbersky, advokat och författare i Studion.