Regeringen: Ojnareskogen ska skyddas

Regeringen beslutar att Ojnareskogen på Gotland ska skyddas. Området föreslås bli ett Natura 2000-område.