Så starka är dna-bevisen i Lisa Holm-fallet

Stjärnadvokaten Leif Silbersky om dna-fyndens betydelse