Huset brinner – då räddar han det här

Huset står i lågor – mannen räddar sina barn och sen tar han det märkliga beslutet