Så olika är synen på flyktingmottagande i EU

Därför är länderna inte överens i flyktingfrågan