Jan Helin om ”Vi hjälper”

Jan Helin om hur du kan hjälpa flyktingarna