36-åringen ska genomgå psykiatrisk undersökning

Utredningen fortgår kring morden på Ikea