Från frihet till fångenskap

Jättepandorna flyttas från skogen till ett zoo