"Många grät och eleverna delade med sig av matsäcken"

Läraren Eva Lindberg var på klassresa i Tyskland och vittnar om många flyktingar som försökte ta sig till Sverige.