Hinnfors: "Det vore väldigt uppseendeväckande"

Sverigedemokraterna hotar bryta med ungdomsförbundet.