Slåss på perrongen -
sen sker det hemska

Bråket urartar mellan de två männen Båda sätter hjärtat i halsgropen