Lena Mellins kommentar om Olofssons avgång

Lena Mellins kommentar om Olofssons avgång