Kollegan höll i kameran, själv höll han låda

Polisförbundet såg något helt annat i hans video