Evakuerade efter två vulkanutbrott

Aska sköts upp två kilometer i luften