Rasar mot tvånget – under middagen

Försvaret: ”Dom har tagit ställning”