Killen fångar ett enormt havsmonster

Vad är det enorma havsmonstret? - Hör experten svara