”Stor skandal efter prinsens beslut”

”Hur kunde han tacka ja till det”