Fisketuren blir här en mardrömsresa

Kanotisten var ute efter betydligt fredligare fångst