oj, vilken vecka

Oj vilken vecka-panelen om vikthån, bönder och prinsessor.