Svensk startar Airbnb för flyktingar

Michael Matérn vill hjälpa flyktingar som saknar tak över huvudet.