Smugglarna är flyktingkrisens stora vinnare

Kristina Edblom och Nour Saeed har gjort en ny granskning om flyktingsmugglingen till Sverige.