Sekunden senare är allt vitt

Lastbilen tappar kontrollen helt