Göran Persson om klimatfrågan och flyktingkatastrofen

"Vi har ett ansvar"