Göran Hägg har avlidit

Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg minns Göran Hägg.