Antalet extremt fattiga sjunker

Extremt fattiga på jorden ligger för första gången under tio procent.